mandag 24. november 2008

Skjeltefest i godt lag!

Vi er så heldige å noen fantastisk koselige venner som er med og arrangerer Smalahovelaget i Svardalen. Det gode vertskap heter Frode & Anita som sammen med Oddvar & Astrid og Camilla & Stein Ove står bak det hele. Vi ble hentet med buss og kjørt hjem til døren i buss utpå morningen etter et utrolig koselig skjeltelag med god mat & god drikke i små glass og store glass. I år var vi nesten 80 personer!! Musikken var live for året og gruppen "Hæla i taket" stod for den. De leverte som navnet tilsa, hi-hi! Herlig å komme seg ut og slå seg løs litt etter gammelt! ;)

Smalahovelaget har som føremål å skape samhug, godhug og mathug for norsk mål, mat, sed og skikk mellom dei som tek del i veitsla. Eit slikt ofseleg måltid krev nokre enkle reglar festlyden imellom:
  • Urein eting vert ikkje tolt (unorsk mat, fjelg eting, o.l.)
  • Festlyden syter for drykk og godhud ved festen - det bør helst være godt samhøve mellom sterk og veik drykk (ein liten føresmak høyrer til ved bordsetet)
  • Kniv og gaffel kan brukast om naudsynt
  • Det er illherveleg og ukjuren fremferd å sulke til innbu og lausøyre samt andre festdeltakarar. Utgausing av fysnemat bør helst skje med ope glass.
  • Det er songpåbud ved festen. Ulikt tonelægje deltakarane mellom er berre ein fyremun, då det er viktig å få fram mangfaldet i norsk kulturliv.
  • Godhug og skønsemd andsynest andre festdeltakarar, skjoldmøyer og hærmenn bør synast i rikeleg monn. Hopehav og samhug trengs i blåkalde tider som desse. Vel bekome!
Årets skjeltefest i Svardalen den 22.11.08Bææææ! :p

Når de skal hove tao smalan eta
Mel.: Og mannen ville fra Nissen flytte

Når de skal hove tao smalan eta,
so hugs å fyll' opp to glass med væta.
Ein kopp med Lysholm
og ein med øl,
% so du ha' kjøft eller brygga sjøl %

På fatet der ligge hova kappa,
og fylde etter med kålrotstappa
og flot so potene ned kan gli
% du kjenne fort du vert lett og fri %

Med kvasse kniven og skjer og kuttar,
du drikk meir øl og siterer Luther
Du fylgjer opp med ein liten knert,
% mens smalahove til beingrind vert %

Vår kjære bygjest som dannet sitter
og spiser pølser, forskrekket titter
på alle mennesker som er så "tait"
% Schlapp av og smak på litt øyrnafeitt %

Å du frao Voss er vel metto no,
tao slafsa i deg tao kjøt og blo'
Tao drikka brennvin og syngja song,
% å byggja hytta på Øvre Rong ? %

Naor alt e' yve og mett me stunde,
desserten glir ned så nokonlunde.
Ta tak med hedna i vetla glas,
% og skål med alle i vårt kalas %Etter maten
Mel.: Musevisa

Når dagane vert korte og kulden sete inn
då seie bonden til lambaflokken sin:
No skal me kappa hove og kveikje oss ein eld
så ska me svi dykk svarte og eta dykk i kveld.

Heisan og hoppsan i smalahovelag,
no ska me drikk' oss fudle og skjenkja oss i lag.

Avlevert barna og klar for fest! ;)Barna er avlevert og vi avfotografert av min mor før avgang, hi-hi! ;)

Skjeltefest-general Frode serverer til alle som vil ha :)Skjeltefest-general Frode serverer skjelter! :)

Gode venner til bords ;)Kjekt i kalas med gode venner - Geir & Kristin! ;)

Jada, slår ut håret av og til, hi-hi!! :PDet er lite bilder av meg vanligvis, men denne kvelden ble det nok bilder siden Geir tok over kameraet, fnis! Jada, dette er meg sånn litt over midnatt eller der omkring, hi-hi ;)

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...